Covid-19

Til mine klienter – nuværende og kommende klienter

Jeg arbejder p.t. hjemmefra, men på sædvanlig kraft.

Møder kan gennemføres som Skypemøder med video eller telefonmøder.

For så vidt angår tinglysning.dk fungerer dette normalt, men Domstolene har lukket ned for alt undtaget meget vigtige retsmøder. Det vil sige, at det ikke kan forventes at man kan få gennemført Notarialforretninger, herunder underskrive testamenter m.v., hvorfor man må udskyde dette eller ombooke der, hvor det er muligt online.
Ved akut behov for underskrivelse af testamente kan jeg kontaktes, idet der kan underskrives med vidner eller som et egentlig nødtestamente.

Familieretshuset har aflyst alle møder og lukket for al personlig betjening. Online behandling, ansøgninger m.v. samt indsendelse af svar eller begæringer kan indsendes digitalt som sædvanligt. Frister skal derfor som udgangspunkt overholdes.

Domstol.dk og Familieretshuset.dk har orientering om situationen på deres hjemmesider.

Jeg vil sørge for at blive opdateret i den nye lovgivning afstedkommet af Covid-19, hjælpepakker m.v. og vil snarest lægge noget op på www.roehling.dk.

Vi må afvente situaionen og følge regeringens og sundhedsmyndighedernes instrukser og vejledninger. Jeg arbejder foreløbig hjemme næste uge også.

Hvis der er tvivl, så mail mig; så skal jeg nok vende tilbage. Også omkring evt. møde senere.

Pas på Jer og hinanden

Hørsholm, 18.03 2020

Tine


Cand jur – Juridisk Rådgiver – Mediator