Baggrund

Karriereforløb:

2012 – Nu:                     Juridisk rådgiver, Mediator og Konfliktmægler.                                                 Konsulent indenfor HR og Rekruttering

1981 –  2012:              Selvstændig Advokat, møderet for Landsret og                                                 Højesteret med eget advokatkontor.

1980 – 1981:              Advokat hos advokat John M. Brandt, Taastrup.

1977 – 1980:               Advokatfuldmæg­tig i 3 år hos advokat John  M.                                                 Brandt, Taastrup.

Uddannelse:                                                                                                                        

1997 – 1998     Mediator / konfliktmægler.

1973 – 1977     Juridisk Kandidat-eksamen fra Københavns                                                       Universitet.

Efteruddannelse og kurser:

Frem til 2000 indenfor følgende:

 • Lejeret incl erhvervslejeret.
 • Bobehandling¨, dødsboer og ægtefælleskifter.
 • Selskabsret.
 • Obligationsret, pant.
 • Aftaleret og kontrakter.
 • Strafferet.
 • Konkursret/insolvensret, gældssanering.
 • Erstatningsret herunder personskade.
 • Ansættelsesret, funktionærret.
 • Køb, mangler, løsøre og fast ejendom.
 • Vidne- og partsafhøring/kommunikation.

Fra 2000:

 • International conference of the World Mediation Forum, Buenos  Aires.
 • The Alternative Dispute, Alan Alhadeff, NY.
 • Certificate:  Family   Mediation
 • Back to the Future, Edingburg
 • Advanced Issues in Conflict Management for Solicitors and  Mediators,    Robert   Benjamin, M.S.W..Oregon.
 • Diploma in Advanced Family Mediation training.
 • Mediation og Sport, Idrættens Hus.
 • Certificate: Children and Family Mediation, Lisa Parkinson, UK.
 • Kursus: Advanced Mediation, Metaphor Awareness and Skills. Metaphors for    Navigating Negotiations. Thomas H. Smith. Phd, Colorado.
 • Kursus: Retorik for advokater og jurister m.m., Foreningen af Familierets-advokater.
 • Efteruddannelse: Forældelse og Boligret, DanskeBolig- advokater.
 • Efteruddanelse: Retssagsrådgivning, Advokaternes Serviceselskab.
 • Efteruddannelse: Digital tinglysning I – advokaten som rådgiver.
 •  Efteruddannelse: Pensioner, forsikringsaftaler og begunstigelser, Danske Familieadvokater.
 • Efteruddannelse: Digital Tinglysning II, Danske Bolig- advokater.
 • Efteruddannelse: Forældelse, ny dødsboskattelov, Danske Familieadvokater.
 • Kursus : Conserning violence and abuse, Dale Bagshaw. Australien.
 • Efteruddannelse: Patientforsikring, Advokaternes Serviceselskab.
 • Efteruddannelse: Kick-off, digital tinglysning, Danske Boligadvokater.
 • Efteruddannelse: Forældreansvarsloven, dødsboskifte, arvelov. m.v.  Danske Familieadvokater.
 • Efteruddannelse: Forældreansvarslov, Danske Familieadvokater.
 • Efteruddannelse: Digital tinglysning, opfølgning. Danske Advokater.

Cand jur – Juridisk Rådgiver – Mediator