Arv og testamente

Der er i dag et langt større behov end de fleste umiddelbart tror,  for at overveje, hvad der sker med ens formue og aktiver i tilfælde af dødsfald, og om man bør oprette testamente.

Det er uopretteligt, hvis det først efter ens død viser sig, at arven efter een skal fordeles helt anderledes, end man havde forestillet sig.

I følgende tilfælde, vil der som udgangspunkt være behov herfor:

 • Hvis man er samboende, og vil arve hinanden.
 • Hvis man er gift og har hver sine børn, og man ønsker der skal arves som det var fællesbørn.
 • Hvis man f eks ønsker
  • at andre end en ægtefælle og børn skal arve eller arve anderledes end love foreskriver.
  • at alle livsarvinger ikke skal arve ligeligt,
  • at andre end ens livsarvinger skal arve, samt
  • at der skal uddeles legater i form af aktiver, indbo eller penge.

Oplistningen er ikke udtømmende, så se under kontakt og/eller Webmøde – Webinar for nærmere svar og tilbud.