Baggrund

Karriereforløb:

2012 – Nu:  Juridisk rådgiver, Mediator og Konfliktmægler.
Konsulent indenfor HR og Rekruttering

1981 –  2012: Selvstændig Advokat, møderet for Landsret og Højesteret med eget advokatkontor.

1980 – 1981: Ansat advokat

1977 – 1980: Advokatfuldmæg­tig 

Uddannelse:

1997 – 1998: Mediator / konfliktmægler.
1973 – 1977: Juridisk Kandidat-eksamen fra Københavns                                                       Universitet.

Efteruddannelse og kurser:

  • Lejeret incl erhvervslejeret.
  • Bobehandling¨, dødsboer og ægtefælleskifter.
  • Selskabsret.
  • Obligationsret, pant.
  • Aftaleret og kontrakter.
  • Strafferet.
  • Konkursret/insolvensret, gældssanering.
  • Erstatningsret herunder personskade.
  • Ansættelsesret, funktionærret.
  • Køb, mangler, løsøre og fast ejendom.
  • Vidne- og partsafhøring/kommunikation.
  • International Conference of the World Mediation Forum, Buenos  Aires.
  • The Alternative Dispute, Alan Alhadeff, NY.
  • Certificate:  Family   Mediation
  • Back to the Future, Edinburgh
  • Advanced Issues in Conflict Management for Solicitors and  Mediators, Robert   Benjamin, M.S.W. Oregon.
  • Diploma in Advanced Family Mediation training.
  • Mediation og Sport, Idrættens Hus.
  • Certificate: Children and Family Mediation, Lisa Parkinson, UK.
  • Kursus: Advanced Mediation, Metaphor Awareness, and Skills. Metaphors for    Navigating Negotiations. Thomas H. Smith. Ph.D. Colorado.
  • Kursus: Retorik for advokater og jurister m.m., Foreningen af Familierets-advokater.
  • Efteruddannelse: Forældelse og Boligret, DanskeBolig- advokater.
  • Efteruddanelse: Retssagsrådgivning, Advokaternes Serviceselskab.
  • Efteruddannelse: Digital tinglysning I – advokaten som rådgiver.
  •  Efteruddannelse: Pensioner, forsikringsaftaler og begunstigelser.
  • Efteruddannelse: Digital Tinglysning II, Danske Bolig- advokater.
  • Efteruddannelse: Forældelse, ny dødsboskattelov.
  • Kursus : Conserning violence and abuse, Dale Bagshaw. Australien.
  • Efteruddannelse: Patientforsikring, Advokaternes Serviceselskab.
  • Efteruddannelse: Kick-off, digital tinglysning, Danske Boligadvokater.
  • Efteruddannelse: Forældreansvarsloven, dødsboskifte, arvelov. m.v.
  • Efteruddannelse: Forældreansvarslov.
  • Efteruddannelse: Digital tinglysning, opfølgning. 
  • GDPR
   Løbende efteruddannelse vedrørende ny lovgiving, herunder
   • ny ejerlejlighedslov 
   • ny lejelov
   • fremtidsfuldmagter