Køb og salg af fast ejendom

Hvad søger du/I?
Hvordan kan det findes?
Hvad siger budgettet?                                                                                                        Hvad indeholder købsaftale, tilstandsraport m.v.   – og hvad står der ikke!!!       

Jeg tilbyder min viden og mange års erfaring indenfor køb og salg,   herunder selv-salg og salg mellem eksisterende ejere – til at hjælpe med at finde den for rigtige ejendom ud fra helt konkrete forudsætninger og ønsker, samt at få aftalen forhandlet rigtigt på plads og berigtiget.

Jeg tilbyder derfor:

  • Forhandling af pris og vilkår, også alle de små konkrete/individuelle vilkår og forudsætninger
  • Gennemgang/udfærdigelse  af købsaftalen
  • Bedste ejerskifteforsikring/sælgerforsikring til netop dit/Jeres behov
  • Forsikring i øvrigt
  • Belåning/bankvilkår
  • Ved byggenetrepriser gennemgås og forhandles entrepriseaftale, byggegarantier, betalingsvilkår m.v
  • Udarbejdelse/godkendelse af skøde,  refusionsopgørelse m.v.
  • Digital tinglysning/godkendelse heraf
  • Opfølgning på forsikringer, deponering/frigivelse af købesum samt, hvad der ellers måtte være af udeståender

Ring eller mail med dine/Jeres konkrete behov og få et tilbud på min assistance. Tilbudet er uforbindende og gratis.

 

Cand jur – Juridisk Rådgiver – Mediator