Køb og salg af fast ejendom

Hvad søger du/I?
Hvordan kan det findes?
Hvad siger budgettet?
Hvad indeholder købsaftale, tilstandsraport m.v. – og hvad står der ikke!!!      

Jeg tilbyder min viden og mange års erfaring indenfor køb og salg, herunder selv-salg og salg mellem eksisterende ejere – til at hjælpe med at finde den for rigtige ejendom ud fra helt konkrete forudsætninger og ønsker, samt at få aftalen forhandlet rigtigt på plads og berigtiget.

Jeg tilbyder derfor:

 • Forhandling af pris og vilkår, også alle de små konkrete/individuelle vilkår og forudsætninger
 • Gennemgang/udfærdigelse  af købsaftalen
 • Rådgiving om:
  • Bedste ejerskifteforsikring/sælgerforsikring til netop dit/Jeres behov
  • Forsikring i øvrigt
  • Belåning/bankvilkår
 • Ved byggeetrepriser gennemgås og forhandles entrepriseaftale, byggegarantier, betalingsvilkår m.v
 • Udarbejdelse/godkendelse af skøde,  refusionsopgørelse m.v.
 • Digital tinglysning/godkendelse heraf
 • Opfølgning på forsikringer, deponering/frigivelse af købesum samt, hvad der ellers måtte være af udeståender

Ring eller mail med dine/Jeres konkrete behov og få et tilbud på min assistance. Tilbudet er uforbindende og gratis.