Spidskompetencer

Spidskompetencer:

 • Mediator (konfliktmægler) uddannet i 1997/98 som en af de første danske advokater, af førende engelske mediatoradvokater/professorer, der selv har videreudviklet mediation i England og medvirket til implementeringen deraf i det engelske retssystem samt etableringen af uddannelsen i Danmark.
 • Ansættelsesret, herunder funktionærret (ansættelses- og opsigelsesforhold m.v.), kontrakts- udarbejdelse, konfliktløsning.    HR og rekruttering.
 • Familie og arveret, med specialisering og certificering  indenfor familieretten, herunder samlivs- og ægteskabsopløsning, forældremyndighed og samvær, bodeling, arv og dødsbobehandling samt testamenter, ægtepagter m.v.
 • Boligret med specialisering og certificering  indenfor køb og salg af fast ejendom, herunder selvsalg og medsalg, financiering, forsikring, herunder ejerskifteforsikring og aftalevilkår i øvrigt.
 • Aftaleret og obligationsret, herunder aftaleindgåelse, kontrakter, ugyldighed, forældelse m.v..

Kompetencer derudover:

 • Lejeret/erhvervslejeret, herunder udarbejdelse af lejekontrakter, lejefastsættelse, opsigelse, ophævelse, misligholdelse.
 • Selskabsret, herunder etablering/køb af selskaber. Bestyrelsesarbejde og ansvar.
 • Incasso, insolvensret, gældssanering.
 • Erhvervsret, herunder etablering, køb/salg.
 • Erstatningsret, herunder personskade.
 • Bestyrelsesrfaring fra mange års arbejde i foreninger og bestyrelser, herunder Skolebestyrelse, Bestyrelse i ejerforeninger samt erhvervsfaglige bestyrelser, så som Foreningen af Familiemediatorer.
 • Administration.
 • Kurser og undervisning