Priser

Vejledende honorar excl. og incl. moms

Indledende samtale796 kr.995 kr.
Testamenter 2.360 kr.2.950 kr.
Samtykke til uskiftet bo eller arveafkald
 
375 kr.
Børnetestamente / indbotestamente1.560 kr. 1.950 kr. 
Ægtepagt2.100 kr. 2.625 kr. 
Selskabsretlige dokumenter
F.eks. stiftelse, vedtægter, ejeraftale m.v.
2.072 kr.2.590 kr.
Berigtigelse af køb af fast ejendom
Inklusive gennemgang af købsaftale og ejendommens papirer. Samt refusionsopg.
3.516 kr. 4.395 kr. 
Forhandlinger om pris, vilkår, betingelser Efter tidsforbrug
Ejerpantebrev eller sælgerpantebrev1.300 kr.1.625 kr. 
TL af SKS attest2.236 kr. 2.795 kr.
Andelsboligkøb – analyse2.760 kr. 3.195 kr. 
Landbrug3.996 kr. 4.995 kr. 
Familieoverdragelse3.196 kr. 3.995 kr. 
Salg af fast ejendom, udarbejdelse af købsaftale, salgsopstilling m.v.
8.760 kr. 
sffiniijhkjbkhbbfuiini

10.950 kr.  
dfbjbkjnkjjjhbkhjjhjknlsb
Evt. tinglysning af skøde1.596 kr.1.995 kr.
Samejeoverenskomst
1.560 kr.
1.950 kr.
Bodelingsaftale og TL2.396 kr.2.995 kr.
Samlivskontrakt1.480 kr.1.850 kr.
Fremtidsfuldmagt / fuldmagter780 kr.975 kr.
Gældsbreve herunder familielån980 kr.1.225 kr.
Lejekontrakt, ansættelseskontrakt og lign.1.980 kr. 2.475 kr. 
Incl. rådgivning2.200 kr.2.775 kr.
Ændring af samejedeklaration Anpartsejendom3.196 kr.3.995 kr.
Timesats
Efter faktisk tidsforbrug – ikke pr. påbegyndt time.
Møder, telefonmøder, diverse undersøgelser og reel arbejdstid
1.120 kr.1.400 kr.

Priserne i kolonnen længst til højre er inklusive 25% moms og gældende for 2021.

Ordrebekræftelse


Jeg fremsender ordrebekræftelser ved en sags begyndelse, indholdende størrelsen af mit honorar, eller, hvis det ikke kan fastsættes, de parametre, som honoraret udregnes efter samt oplysning om persondatabehandling.

Cand jur – Juridisk Rådgiver – Mediator