Priser

Vejledende Priser excl. og incl. moms

Priserne i kolonnen længst til højre er inklusive 25% moms og gældende for 2024.

Testamenter  Testamente + 2 FFM3.150 kr. 4.200 kr.3.950 kr. 5.250 kr..
Børnetestamente / indbotestamente1.980 kr. 2.475 kr. 
Ægtepagt3.150 kr. 3.950 kr. 
Selskabsretlige dokumenter
F.eks. stiftelse, vedtægter, ejeraftale m.v.
3.480kr.4.350 kr.
Berigtigelse af køb af fast ejendom
Inklusive gennemgang af købsaftale og ejendommens papirer. Samt refusionsopg.   Incl ansøgning om tilladelse til køb – udlændingen
4.796kr.    5.5965.995kr.    6.995
Projektkøb6.3967.995
Forhandlinger om pris, vilkår, betingelser Efter tidsforbrug
Tinglysning af SKS-attest2.400 kr. 3.000 kr.
Andelsboligkøb – analyse3.996 kr. 4.995 kr. 
Familieoverdragelse3.676 kr. 4.595 kr. 
Salg af fast ejendom, udarbejdelse af købsaftale, salgsopstilling m.v.
8.760 kr. 

10.950 kr.  
Tinglysning  skøde /pantebrev2.400 kr.3.000 kr.
Samejeoverenskomst
2.800 kr.
3.500 kr.
Bodelingsaftale og TL, hvis enighed3.996 kr.4.995 kr.
Fremtidsfuldmagt / fuldmagter980 kr. 1 stk. 1480 kr. 2 stk.1225 kr. 1 stk. 1850 kr. 2 stk.
Gældsbreve herunder familielån2.000 kr. 1 stk. 2.800 kr. 2 stk.2.500 kr 1 stk. 3.500 kr. 2 stk.
Lejekontrakt1.980 kr. 2.475 kr. 
Lejekontrakt Inkl. Rådgivning2.920 kr.3.650 kr.
Samejedeklaration Anpartsejendom4.796 kr.5.995 kr.
Samejedeklaration tillæg3.1963.995 kr.
Timesats Efter faktisk tidsforbrug – ikke pr. påbegyndt time.
Møder, telefonmøder, diverse undersøgelser og reel arbejdstid
1.356 kr.1.695 kr.

Ordrebekræftelse


Jeg fremsender ordrebekræftelser ved en sags begyndelse, indholdende størrelsen af mit honorar, eller, hvis det ikke kan fastsættes, de parametre, som honoraret udregnes efter samt oplysning om persondatabehandling.