Kurser

Tilbud om afholdelse af kurser eller undervisning 

Jeg tilbyder undervisning eller afholdelse af kurser  om følgende juridiske områder.

  • Ansættelsesret, herunder funktionærret (ansættelses- og opsigelsesforhold m.v.), kontraktsudarbejdelse, konfliktløsning.
  • Boligret med specialisering indenfor køb og salg af fast ejendom, herunder selvsalg og medsalg, financiering, forsikring, herunder ejerskifteforsikring og aftalevilkår i øvrigt.
  • Familie og arveret, herunder samlivs- og ægteskabsopløsning, forældremyndighed og samvær, bodeling, arv og dødsbobehandling samt testamenter, ægtepagter m.v.
  • Mediation/konfliktløsning.
  • Lejeret/erhvervslejeret, herunder udarbejdelse af lejekontrakter, lejefastsættelse, opsigelse, ophævelse, misligholdelse.
  • Aftaleret og obligationsret, herunder aftaleindgåelse, ugyldighed, forældelse m.v..
  • Selskabsret, herunder etablering/køb af selskaber. Bestyrelsesarbejde og ansvar.
  • Incasso, insolvensret, gældssanering.
  • Erhvervsret, herunder ophavsret, konkurrenceret, IT m.v.Erstatningsret, herunder personskade.

Kontakt mig for nærmere orientering, tilrettelæggelse og aftale