Mediation

Hvis du har brug for hjælp til at få løst en konflikt eller ønsker bistand som bisidder eller  mægler ved møder i Statsforvaltningen,  privat eller i det offentlige system,  så læs her:

Jeg her stor erfaring med at formidle en løsning af konflikter mellem 2 eller flere parter, såvel indenfor familieret som andre områder, bl.a. ansættelsesforhold, lejeforhold og kontrakt-uenigheder i øvrigt, samt  naboforhold og lignende.

Qua min uddannelse og de værktøjer jeg har, kan jeg sørge for,  at parterne hører på hinanden, formulerer sig i rimeligt sprogbrug,  samt medvirker til at der skabes et forum,  hvor løsningsmodeller kan gennemgås, således at parterne selv er med til / katalysator for,  at konflikten løses.

Læs mere nedenfor, og ring for nærmere orientering.

Mediation er konfliktløsning, hvor man i stedet for vinder-taber søger at opnå en win-win løsning ved en proces, der hjælper parterne til selv at finde den løsning, der passer dem.

Modellen er i forhold til retssystemet hurtig og mere fleksibel, idet parterne selv bestemmer, hvilke momenter og spørgsmål, der skal behandles, uden af man er begrænset af procesregler ect.

Introduktion til Mediation.

Mediation er en konfliktløsningsmetode, der bygger på kommunikation, respekt og forståelse.

En fleksibel metode, der ikke er underlagt udefra kommende processuelle regler.

Jo tidligere i konfliktprocessen, der medieres – jo bedre.

Hvad er parternes indsats/opgave:

Parternes proces bygger på frivillighed. Parterne er de primære, og må selv tage ansvar for konflikt og løsning.

Der kan være flere end 2 parter.

Parterne kan have rådgivere(advokater) på sidelinien.

Hvad er mediators indsats/opgave:

Mediator skaber rammerne: upartiskhed, fortrolighed, tavshedspligt.

Mediator nedtones i forhold til f.eks. dommere.

Mediation kan udføres af to – eller flere (co-mediation).

Mediation i Hovedtræk:

Trin i mediationsprocessen:

Mediationens metode forklares, herunder mediators rolle, forløb, spilleregler og fortrolighed.

Parternes redegørelse.

Problemformulering og dagsorden.

Brainstorming -løsningsmuligheder.

Evt aftale indgåes og realitet-testes.

Mediators redskaber:

At skabe det rette klima for positiv kommunikation.

Metoder til styring: Spørgsmål, gentagelser, opsumering, reframing, empati.

Spejle synspunkter.

Se konflikt udefra/tidsmæssigt forskudt.

 

 

Cand jur – Juridisk Rådgiver – Mediator