Mediation

Hvis du har brug for hjælp til at få løst en konflikt eller ønsker bistand som bisidder eller  mægler ved møder i Statsforvaltningen,  privat eller i det offentlige system,  så læs her:

Jeg her stor erfaring med at formidle en løsning af konflikter mellem 2 eller flere parter, såvel indenfor familieret som andre områder, bl.a. ansættelsesforhold, lejeforhold og kontrakt-uenigheder i øvrigt, samt  naboforhold og lignende.

Qua min uddannelse og de værktøjer jeg har, kan jeg sørge for,  at parterne hører på hinanden, formulerer sig i rimeligt sprogbrug,  samt medvirker til at der skabes et forum,  hvor løsningsmodeller kan gennemgås, således at parterne selv er med til / katalysator for,  at konflikten løses.

Læs mere nedenfor, og ring for nærmere orientering.

Mediation er konfliktløsning, hvor man i stedet for vinder-taber søger at opnå en win-win løsning ved en proces, der hjælper parterne til selv at finde den løsning, der passer dem.

Modellen er i forhold til retssystemet hurtig og mere fleksibel, idet parterne selv bestemmer, hvilke momenter og spørgsmål, der skal behandles, uden af man er begrænset af procesregler ect.

Introduktion til Mediation.

 • Mediation er en konfliktløsningsmetode, der bygger på kommunikation, respekt og forståelse.
 • En fleksibel metode, der ikke er underlagt udefra kommende processuelle regler.
 • Jo tidligere i konfliktprocessen, der medieres – jo bedre.

Hvad er parternes indsats/opgave:

 • Parternes proces bygger på frivillighed. Parterne er de primære, og må selv tage ansvar for konflikt og løsning.
 • Der kan være flere end 2 parter.
 • Parterne kan have rådgivere(advokater) på sidelinien.

Hvad er mediators indsats/opgave:

 • Mediator skaber rammerne: upartiskhed, fortrolighed, tavshedspligt.
 • Mediator nedtones i forhold til f.eks. dommere.
 • Mediation kan udføres af to – eller flere (co-mediation).

Mediation i Hovedtræk:

Trin i mediationsprocessen:

 • Mediationens metode forklares, herunder mediators rolle, forløb, spilleregler og fortrolighed.
 • Parternes redegørelse.
 • Problemformulering og dagsorden.
 • Brainstorming -løsningsmuligheder.
 • Evt aftale indgåes og realitet-testes.

Mediators redskaber:

 • At skabe det rette klima for positiv kommunikation.
 • Metoder til styring: Spørgsmål, gentagelser, opsumering, reframing, empati.
 • Spejle synspunkter.
 • Se konflikt udefra/tidsmæssigt forskudt.