Nye arbejdsretlige regler

Funktionærloven § 2a vedrørende Fratrædelsesgodtgørelse:

Fra 1-2-2015 har man forenklet reglerne, således, at man altid har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de tidsmæssige betingelser er opfyldt – uafhængigt af evt alders eller pensionsmæssige forhold.

Fratrædelsesgodtgørelsen er uændret 1 måned, hvis man har været ansat i 12 år eller længere, og 3 måneder, hvis man har været ansat 17 år eller længere.

Forskelsbehandlingsloven § 2 om automatisk fratrædelse ved 70 år:
Fra 1-1-2016 vil det ikke længere være lovligt at aftale i et ansættelsesforhold, at lønmodtageren automatisk fratræder, når pågældende fylder 70 år, idet dette vil være at betragte som aldersdiskrimination.

Fremtidige ansættelsesaftaler må således ikke indeholde en aftale om automatisk fratræden p.g.a. en vis alder.

Eksisterende aftaler om fratræden p.g.a. alder bliver ugyldige.

Sådanne aftaler vil også blive betragtet som en overtrædelse af ansættelsesbevisloven, og vil dermed kunne udløse en godtgørelse til lønmodtageren.

Forskelsbehandlingsloven gælder ikke kun for funktionærer, men i alle ansættelsesforhold.

Tine Røhling