Lovgrundlag m.v.

Love og regler:

Lov om juridisk Rådgivning

Småsagsproces: Rpl Kap 44a

Rådgivningsaftale:

Der udarbejdes specifik rådgivningsaftale/ordrebekræftelse i hver enkelt sag.