Rådgivning

Familieret:

 • Ægteskab eller papirløst samliv
 • Formueform, herunder særeje, samejekontrakt
 • Vilkårsforhandling ved separation og skilsmisse
 • Forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag
 • Opløsning af formuefællesskab/bodeling

Arveret:

 • Testamenter
 • Bobehandling, herunder valg af bobehandlingsform
 • Udarbejdelse af boopgørelser og arvefordeling

Boligret:

 • Køb – salg – leje herunder fremleje
 • Forhandling af og rådgivning om aftalevilkår

 Aftaleret:

 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Forhandling af indhold og vilkår

Ansættelsesret:

 • Ansættelsesaftaler, herunder betroet medarbejder, direktørkontrakter, konkurrenceklausuler
 • Opsigelse – ophævelse

Erhvervsret:

 • Kontrakter, form og indhold
 • Rettigheder
 • Selskabsform, anpartshaveroverenskomst, I/S kontrakt m.v.
 • Småsagsproces

Eventuelt andre områder:
Kontakt mig endelig, hvis du søger rådgiving til andre områder.