Ny Lejelov

NY LEJELOV 2015

Loven træder i kraft 1. juli 2015, men får kun virkning for lejemål indgået efter denne dato. Formålet med den nye lov er at få et forenklet og moderniseret regelsæt, i håb om at der fremover opstår færre konflikter mellem lejer og udlejer.

De vigtigste ændringer er:

Ind- og fraflytningssyn:

 • Der skal fremover gennemføres et ind- og fraflytningssyn hver hvert lejemåls start og afslutning, hvis udlejer har mere end en bolig. Derefter skal udlejer udarbejde ind- eller fraflytningsrapport, ellers kan udlejer ikke få dækket et istandsættelseskrav.

Istandsættelse:

 • Det må ikke længere aftales, at lejemålet skal afleveres nyistandsat ved fraflytning.
 • Normalistandsættelse indføres for alle lejemål, d.v.s. nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, maling af træ m.v. samt evt. let slibning og lakering af gulve.

Vedligeholdelse:

 • Udlejers ubetingede pligt til vedligeholdelse kommer til at fremgå af loven.
 • Udlejer skal ikke længere fremlægge vedligeholdelsesregnskab for ejendomme med omkostningsbestemt leje, når der varsles lejeforhøjelse.
 • Udlejer skal ikke længere binde hensættelser til forbedringer i Grundejernes Investeringsfond i uregulerede ejendomme.
 • Udlejer skal i ejendomme med omkostningsbestemt leje etablere en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner, undtaget småejendomme (1-6 lejemål i ejendommen), når der kun udlejers 1 bolig samt udlejede ejerlejligheder og andelslejligheder på visse betingelser.

Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse og beboerrepræsentation:

 • Udlejer skal ikke længere medsende regnskab for udvendig vedligeholdelse.
 • Udlejer skal høre beboerrepræsentanterne., der kan handle på lejernes vegne over for udlejer, herunder hjælpe en lejer med at gennemgå boligen for fejl og mangler.

Trappeleje:

 • Trappeleje afskaffes.
 • Udlejer får mulighed for at beslutte, at lejen i en 2-årig periode skal reguleres efter nettoprisindekset.

Dusørregler:

 • Sanktioner skærpes over for udlejer, som kræver penge under bordet, således at man nu kan fradømmes retten til at administrere sine udlejningsejendomme.

Forhåndsgodkendelser af huslejen:

 • Gebyr for at få forhåndsgodkendt lejen i huslejenævnet bliver meget mindre.
 • Der bliver udarbejdet en generel målrettet vejledning til enkeltudlejere om tidsbegrænset udlejning m.v.

Opsigelse af lejer af ejerlejlighed eller andelsbolig:

 • Udlejers adgang til at opsige med 1 års varsel, når boligen skal bruges selv, kommer også til at gælde for ejerlejligheder og andelslejligheder.

Sommerhuse:

 • Lejeloven kommer ikke længere til at gælde for sommer- og fritidshuse.

 

30. april 2015

 Tine Røhling