LOVEN SOM BOLVÆRK_VDC 2,nr 2

Mediation er en mulighed for at komme i dialog. Forskellen mellem moralsk og retlig retfærdighed kommer måske til syne